Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ORB „Republika Bialeńska”

Lotniskowiec uderzeniowy o napędzie nuklearnym
= numer taktyczny LN-71 =

Wzorzec z reala – klasa Nimitz.

Lotniskowiec ORB „Republika Bialeńska”

Lotniskowiec ORB „Republika Bialeńska” jest największym okrętem floty bialeńskiej i okrętem flagowym Marynarki Wojennej RB.

Został zbudowany dużym wysiłkiem finansowym SZ RB oraz dzięki dużemu wsparciu z budżetu państwa w Stoczni im 1 Maja w Mesjano. Budowę rozpoczęto po uzyskaniu środków finansowych, a wodowanie nastąpiło 10 sierpnia 2014. W dniu 13 sierpnia okręt rozpoczął próby morskie, a po nich został wcielony do służby w MW RB.

Jest to duży okręt o wyporności pełnej ponad 90 tys. ton i załodze (wraz z personelem lotniczym) liczącej ponad 6000 ludzi. Napędzany przez dwa reaktory 209000 kW (280 tys. KM),w których wymiana prętów paliwowych następuje co 13 lat – co umożliwia przepłynięcie w tym czasie około miliona mil morskich. Dzięki zastosowaniu napędu nuklearnego okręt (nie potrzebując własnego paliwa) może zabierać 9000 ton paliwa lotniczego i ponad 2500 ton uzbrojenia lotniczego. Przeznaczeniem okrętu jest wykonywanie uderzeń lotniczych na cele lądowe i morskie.

Sylwetka ORB „Republika Bialeńska”.

Dane taktyczno-techniczne okrętu:

 • Wyporność standard – 82000 t
 • Wyporność pełna – 91000 t
 • Długość okrętu – 332,8 m
 • Szerokość kadłuba – 40,8 m
 • Wymiary pokładu startowego – 332,8 x 77-89 m
 • Zanurzenie – 11,3 m
 • Prędkość – 35 węzłów
 • Zasięg – 1 mln Mm (wymiana prętów paliwowych co 13 lat)
 • Załoga – 6250 ludzi (w tym 3100 personelu lotniczego)

Uzbrojenie:

 • 3 wyrzutnie kierowanych pocisków rakietowych MSA-8-2
 • 4 systemy przeciwlotnicze GSA-6-20

Na okręcie może bazować około 90 samolotów i śmigłowców, przy czym zapas paliwa i uzbrojenia pozwala na prowadzenie intensywnych operacji lotniczych (całością sił) przez 16 dni,  a typowy zestaw samolotów składa się z 72 maszyn uderzeniowych, kilku samolotów zabezpieczających ich działania oraz eskadry 10 śmigłowców, w tym 6 do zwalczania okrętów podwodnych.

Zazwyczaj w skład 72-samolotowej grupy uderzeniowej wchodzi 36 samolotów FA-5C i 36 samolotów F-12C lub 48 samolotów FA-5C i 24 samoloty F-12C – jest to uzależnione od rodzaju operacji, gdyż w przypadku uderzeń na cele lądowe zabiera się więcej samolotów FA-5C, a w przypadku przewidywanych uderzeń na flotę nieprzyjaciela więcej maszyn typu F-12C (do obrony lotniczej zespołu i zwalczania samolotów przeciwnika).

Grupa lotnicza ORB „Republika Bialeńska”.

36-48 wielozadaniowych samolotów myśliwsko-szturmowych FA-5C

Wielozadaniowy samolot myśliwsko-szturmowy FA-5C. Głównym przeznaczeniem tych maszyn jest przeprowadzanie ataków na cele lądowe i morskie, ale mogą również służyć do walki z lotnictwem przeciwnika.

24-36 wielozadaniowych samolotów myśliwskich F-12C

Wielozadaniowy samolot myśliwski F-12C. Jego głównym zadaniem jest osłona myśliwska grupy bojowej lotniskowca oraz osłona maszyn FA-5C podczas atakowania celów morskich i lądowych. Dodatkowym zadaniem tych maszyn jest walka radioelektroniczna.

4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9

Samolot wczesnego ostrzegania ES-9 z obrotową anteną radaru na kadłubie – zdolny do śledzenia jednocześnie kilkudziesięciu celów i naprowadzania na nie własnych samolotów.

2 samoloty transportowe CS-9

Pokładowy samolot transportowy CS-9, może zabierać 26 pasażerów, 4500 tony ładunku lub 12 rannych na noszach (oraz personel medyczny) – posiada wiele wspólnych elementów z ES-9 co ułatwia pokładową eksploatację obu maszyn.

6 śmigłowców ZOP HS-7

Śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych typu HS-7 (wywodzi się z lądowego HU-7 i jego morskiej wersji HU-7S).

4 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S

Śmigłowiec wielozadaniowy HU-7S (morska odmiana lądowego HU-7) służy do komunikacji lotniczej pomiędzy okrętami zespołu oraz bliskiego transportu i zadań ratowniczych.

W związku w wprowadzeniem do służby samolotów F-12C zmienił się skład grupy lotniczej lotniskowca LN-71 i obecnie na pokładzie bazuje:

 • 36 wielozadaniowych samolotów myśliwsko-szturmowych FA-5C
 • 36 samolotów wielozadaniowych myśliwskich F-12C
 • 4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9
 • 2 samoloty transportowe CS-9
 • 6 śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 4 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S

W przypadku zadań przewidujących głównie uderzenia na cele lądowe grupa lotnicza występuje w wariancie ze zwiększoną ilością maszyn FA-5C.

W okresie od rozpoczęcia eksploatacji okrętu w sierpniu 2014 do listopada 2019 na lotniskowcu stacjonowały samoloty starszych typów oraz inne było malowanie samolotów pokładowych.

36-48 wielozadaniowych samolotów myśliwsko-szturmowych FA-5A

Samolot FA-5A – maszyna służąca zarówno jako uderzeniowa, jak i jako myśliwiec do obrony okrętu (zespołu okrętów) i osłony myśliwskiej atakującej formacji

12-24 samolotów szturmowo-bombowych A-1

Samolot A-1 – dwumiejscowa maszyna bombowo-szturmowa, przydatna do uderzeń na cele lądowe, ale wyspecjalizowana w atakowaniu okrętów przeciwnika za pomocą uzbrojenia powietrze-woda.

4 samoloty tankowania powietrznego KA-1

Samolot KA-1 – wersja samolotu A-1, w której zastosowano instalację do tankowania w powietrzu mieszczącą się w zasobniku pod kadłubem i 4 dodatkowe, podskrzydłowe zbiorniki paliwa.

4 samoloty walki radioelektronicznej EA-1

Samolot EA-1 wywodzi się również z A-1, ale ma przedłużony kadłub i czteroosobową załogę – w tylnej kabinie jest dwóch operatorów urządzeń do walki radioelektornicznej, a samolot poza wykrywaniem i zakłócaniem może przenosić rakiety do zwalczania urządzeń radarowych przeciwnika.

4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9

Samolot wczesnego ostrzegania z obrotową anteną radaru na kadłubie – zdolny do śledzenia jednocześnie kilkudziesięciu celów i naprowadzania na nie własnych samolotów.

2 samoloty transportowe CS-9

Pokładowy samolot transportowy CS-9, może zabierać 26 pasażerów, 4500 tony ładunku lub 12 rannych na noszach (oraz personel medyczny) – posiada wiele wspólnych elementów z ES-9 co ułatwia pokładową eksploatację obu maszyn.

6-10 śmigłowców ZOP HS-7

Śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych typu HS-7 (wywodzi się z lądowego HU-7 i jego morskiej wersji HU-7S).

Do zadań nastawionych przeciwko celom morskim, do zadań bliżej nieokreślonych oraz podczas patrolowania obszaru morskiego lotniskowiec ORB „Republika Bialeńska” zabierał grupę lotniczą w składzie:

 • 48 wielozadaniowych samolotów FA-5
 • 12 samolotów szturmowo-bombowych A-1
 • 4 samoloty walki radioelektronicznej EA-1
 • 4 samoloty tankowce KA-1
 • 4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9
 • 2 samoloty transportowe CS-9
 • 6 śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 4 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S
Grupa lotnicza do zadań przeciwko celom morskim.

W przypadku gdy lotniskowiec wykonuwał zadania uderzenia grupą lotniczą na cele lądowe skład grupy mógł ulec zmianie i zamiast 12 maszyn FA-5 można było zabrać 12 samolotów A-1 czyli posiadać grupę lotniczą w składzie:

 • 36 wielozadaniowych samolotów FA-5
 • 24 samoloty szturmowo-bombowe A-1
 • 4 samoloty walki radioelektronicznej EA-1
 • 4 samoloty tankowce KA-1
 • 4 samoloty wczesnego ostrzegania ES-9
 • 2 samoloty transportowe CS-9
 • 6 śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych HS-7
 • 4 śmigłowce wielozadaniowe HU-7S
Grupa lotnicza skonfigurowana do zadań uderzeń na cele lądowe.