Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REZERWA SIŁ POWIETRZNYCH

ŹRÓDŁA REZERW SIŁ POWIETRZYCH

Zgodnie z przyjętą w 2020 zasadą – SIły Potwietrzne, podobnie jak inne rodzaje wojsk zrezygnowały z utrzymywania sił rezerwowych i rolę rezerwy scedowano na gwardie lenne oraz Gwardię Rzeszy. Formacje gwardyjskie są w razie zagrożenie mobilizowane i stają się Siłami Rezerwowymi Sił Zbrojnych. System ten jako pierwsza wdrożyłą Marynarka Wojenna, a Siły Powitrzne poszły za jej przykładem. Gwardia Rzeszy oraz gwardie lenników, którzy wyrazili akces wystawiania sił rezerwowych otrzymują pomoc Sił Zbrojnych – w tym przypadku Sił Powietrznych w tworzeniu swoich formacji lotniczych. Jednocześnie tworzone przez lenników i Rzeszę formacje lotnicze są organizowane w taki sposób by być kompatybilnymi z resztą formacji lotniczych.

Podstawowym elementem organizacyjnym jest eskadra lotnicza. Większość rezerwowych eskadr lotniczych ma podobną strukturę organizacyjną – składają się z dowództwa, klucza dowodzenia, klucza logistycznego i klucza technicznego oraz zwykle 3-4 kluczy bojowych. Klucze bojowe liczą z reguły po 4 samoloty (dwie pary) w przypadku samolotów myśliwskich, myśliwsko-szturmowych, szturmowych, i patrolowo-szturmowych.

Eskadry lotnictwa bojowego liczą zwykle po 14-18 samolotów wraz z maszynami zapasowymi maszynami zapasowymi. Zgrupowanie 2-6 eskadr tworzy skrzydło lotnicze (lub grupę lotniczą – nazewnictwo zależy od oryginalnej nazwy danego lennika), przy czym mogą one grupować samoloty o podobnym przeznaczeniu czy zadaniach lub grupować eskadry stacjonujące w jednym rejonie albo grupować po prsotu eskadry danego lennika.

W czasie pokoju samoloty Gwardii Rzeszy oraz gwardii lenników latają z własnymi oznaczeniami – lennymi lub Gwardii Rzeszy (jeżeli sa maszynami rzeszy lub wchodzą w skałd kontyngentów do Gwardii Rzeszy). W czasie mobilizacji – wszytskie maszyny otrzymują znaki rozpoznawcze Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej z zachowaniem znaków wyróżniających lennika lub Gwardii Rzeszy – z zasady są to niewielkie flagi na stateczniku pionowym oraz napisy nad numerami taktycznymi.

AKTYWNE FORMACJE REZERWOWE SIŁ POWIETRZNYCH