Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SKRZYDŁA LOTNICZE SIŁ POWIETRZNYCH

STRUKTURY ORGANIZACYJNE SIŁ POWIETRZYCH

Podstawowym elementem organizacyjnym Sił Powietrznych jest eskadra lotnicza. Większość eskadr lotniczych ma podobną strukturę organizacyjną – składają się z dowództwa, klucza dowodzenia, klucza logistycznego i klucza technicznego oraz zwykle 4 kluczy bojowych. Klucze bojowe liczą z reguły po 4 samoloty (dwie pary) w przypadku samolotów myśliwskich, myśliwsko-szturmowych, szturmowych, i patrolowo-szturmowych. Natomiast w przypadku lotnictwa bombowego i transportowego klucze są zwykle 3-samolotowe.

Eskadry lotnictwa bojowego (poza bombowymi i transportowymi oraz „specjalnymi”) liczą zwykle po 18 samolotów czyli 16 maszyn znajdujących się w kluczach bojowych oraz dwie maszyny zapasowe, które umiejscowione są w kluczu technicznym.

2-6 eskadr tworzy skrzydło lotnicze, przy czym mogą one grupować samoloty o podobnym przeznaczeniu czy zadaniach lub grupować eskadry stacjonujące w jednym rejonie. Skrzydła grupujące eskadry o podobnych lub uzupełniających się zadaniach występują z zasady na Wyspie Bialeńskiej i Anatolii, natomiast w przypadku skrzydeł stacjonujących w rejonach oddalonych (Wyspy Przyjaźni czy bazy poza granicami kraju) grupują one eskadry ze względu na miejsce stacjonowania.

AKTYWNE SKRZYDŁA LOTNICZE SIŁ POWIETRZNYCH