Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

To był tydzień w Bialenii (12 XII 2022)Pewne kontrowersje wzbudziła działalność organizatorów Rajdu Leocji. Stało się to pretekstem dla ogólnonarodowej dyskusji nad jakością mikronacyjnego kontentu w kraju i poza jego granicami.Prezydent Republiki mianował Karola Medycejskiego Ministrem Poczt i Telegrafów powierzając mu zarząd nad Związkiem Pocztowym Republiki Bialeńskiej. Staraniem nowego członka Gabinetu w tym miesiącu nastąpi kilka emisji nowych bialeńskich znaczków w ramach Światowego Związku Filatelistycznego.

Prezydent Republiki, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych przyjął dymisję marszałka Iwana Pietrowa z funkcji Dowódcy Sił Zbrojnych i tymczasowo przejął jego obowiązki.

17 grudnia na zaproszenie Konduktora do Bialenii przybędzie Książę Sarmacji Arkadiusz Maksymilian.Z inicjatywy Prezydenta Republiki Zgromadzenie Narodowe uchyliło ustawę o kryteriach uznawania innych mikronacji. W praktyce Republika Bialeńska uznaje obecnie państwowość każdego spośród istniejących polskich państw wirutalnych.

Członkowie bialeńskiego parlamentu kontynuują dyskusję wokół projektu nowej Konstytucji. Obecnie dotyczy ona zapisów, które mają regulować działalność regionów.Po przejęciu z rąk marszałka Iwana Pietrowa obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych Prezydent Faradobus mianował generała dywizji Andrzeja P. Ordyńskiego swoim zastępcą do spraw ogólnych, zaś marszałka Pietrowa powołał na dowódcę Wojsk Lądowych.

W Korpusie Kosmicznym rozpoczął służbę starszy kapral Zdenek Smetana.Z inicjatywy profesora Andrzeja P. Ordyńskiego Pracownia Faktów i Ciekawostek rozpoczęła serię spotkań dotyczących statystyk związanych z najnowszą historią Bialenii.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *