Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

To był tydzień…

To był tydzień w Bialenii (20 lutego 2023)5 lutego Konduktor podał go wiadomości publicznej harmonogram wprowadzania w życie postanowień nowej Konstytucji. 13 lutego Konstytucja weszła w życie., a za tydzień Powszechny Kongres Ludowy rozpocznie procedurę wyboru nowego Prezydenta Republiki

Minister Andrzej Ordyński w imieniu Prezydenta uczestniczył w uroczystościach piątych urodzin Winkulii i na ręce króla Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka złożył życzenia dla Narodu Winkulijskiego.W związku z przyjęciem nowej konstytucji, trwa zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w:
Powszechnym Kongresie Ludowym
Ludowym Komitecie Regionów
Ludowym Komitecie Sprawiedliwości

Każdy obywatel może się do nich zapisać, do czego zachęcamy. Wszystkich, którzy obywatelstwa bialeńskiego nie posiadają, a chcieliby włączyć się w budowę demokracji bezpośredniej, zapraszamy do składania wniosków o obywatelstwo w Sekretariacie Prezydenta.

[Obrazek: 100071186876073408_t.png]W ramach akcji Dawahu Zielony Kościół określił swój stosunek do różnic pomiędzy szyizmem i sunnizmem. Planowane jest także przetłumaczenie Zielonej Książki na inne języki w celu promocji idei kaddafistowskich w innych mikronacjach. Ajatollah Farwardin w formie kartograficznej podsumował dotychczasowe efekty koranizacji.

https://kustosz.stempel.org.pl/1073/100071186876073204.pngW Wilajecie Anatolii trwa debata na temat regionalnej symboliki, a także powołania Gwardii Strażników Anatolii. Uregulowanie tych kwestii jest kolejnym krokiem w kierunku aktywizacji nowego samorządu, obecnie kierowanego przez arkadaga Ametysta Faradobusa.W Pracowni Faktów i Ciekawostek opublikowano ranking najaktywniejszych Bialeńczyków wszechczasów, uwzględniając aktywność na starym i forum bialeńskim. Kto znalazł się w tym gronie? Koniecznie sprawdź!

W tej samej Pracowni odbywa się dyskusja na temat programów nauczania w mikroświecie. Wśród debatantów pojawiła się idea stworzenia podręcznika dla młodych mikronautów – koniecznie napiszcie, co o tym sądzicie.ZIELONY KOŚCIÓŁAjatollah Farwardin wydał Fatwę VIII na temat stosunku pomiędzy celem doczesnym a celem wiecznym muzułmanów.PRASACzasopismo turystyczne „Beduin” do 3 marca czeka na artykuły i innego rodzaju twórczość do drugiego numeru pisma. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy!

Ukazał się siódmy numer „Wieści Anomalnych”, a w nim kolejna dawka paranormalnych informacji – rozważania o wysokiej dziwności, opis wizyty podróżnika w czasie w mikroświecie, a także teorie spiskowe związane z brodryjską wojną domową.BRODRIABrodryjczycy świętują 9-lecie istnienia państwa. Z tej okazji niektórzy starzy Brodryjczycy zdecydowali się powrócić do kraju i snują plany na temat nowych, interesujących inicjatyw. Być może już wkrótce wojna domowa nie będzie główną atrakcją u naszych wschodnionordackich partnerów?INNETrwa zgłaszanie propozycji na Składankową Listę Przebojów BLP. Każdy zgłosić może swoje ulubione składanki, plejlisty i mixy. Konkurs trwa do końca lutego, zaś w marcu zorganizujemy listę przebojów poświęconą utworom rewolucyjnym i patriotycznym.

To był tydzień (5 lutego 2023)

30 stycznia Prezydent Republiki powrócił z nieprzewidzianego urlopu zapowiadając jednocześnie, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję.

31 stycznia Zgromadzenie przyjęło projekt nowej Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Wejdzie ona w życie 13 lutego, a dwa tygodnie później zakończy się kadencja Prezydenta.

Rozpoczęła się dyskusja nad organizacją procesu wprowadzenia w życie nowych zasad ustrojowych, w szczególności nad zniesieniem i reformą niektórych ustaw.

Trwają także prace nad dostosowaniem treści na stronie internetowej Bialenii do warunków nowego ustroju.

[Obrazek: 100071186876073408_t.png]
EMIRAT BIALENII

Emir wydał idźmę ustanawiającą symbole regionu.

Trwa protest wyznawców Zielonego Kościoła, którzy domagają się od władz zwrotu szeregu nieruchomości.

https://kustosz.stempel.org.pl/1073/100071186876073204.png
WILAJET ANATOLII

Po złożeniu dymisji przez Arkadaga Aleksandra Czerepacha obowiązki głowy regionu przejął Prezydent Faradobus, który zaproponował kontynuację prac nad projektem symboli regionalnych.

W Pracowni Faktów i Ciekawostek trwa debata na temat mikrouniwersalizmu.

DODATEK NADZWYCZAJNY – FELIETON „ZIELONĄ KSIĄŻKĄ MIĘDZY OCZY”

Republika Bialeńska w dziesiątym roku swojego istnienia przeżywa kolejną reformę ustrojową. Niedawno wyliczyłem, że zmieniamy konstytucję średnio co 400 dni, przeważnie w okresie jesienno-zimowym. Tym razem ideą przewodnią przemian jest powrót do kaddafistowskich źródeł. Odtąd Bialenią rządzić będą kongres i komitety ludowe. Urząd prezydenta pozostaje zachowany, ale z przyczyn czysto pragmatycznych – większość bialeńskiej wierchuszki ma kilkunastoletnie doświadczenie, wraz z którym nauczyli się pesymizmu antropologicznego i wiedzą, że w każdej mikronacji potrzebny jest wodzirej.

Czym w istocie jest powrót do kaddafizmu? Na pewno powrotem do korzeni, ponieważ pierwszy ustrój bialeński po Rewolucji Marcowej 2012 r. był właśnie wzorowany na dżamahiriji. Komitety ludowe nie działały zbyt efektywnie, więc w ich miejsce pojawiały się inne wiodące podmioty władzy – przeważnie Bialenia prowadzona była przez demokratycznych, choć niepozbawionych imidżu autorytarnego, prezydentów, zwanych potocznie konduktorami. Okresy rządów parlamentu lub niedookreślonej oligarchii przeważnie były okresami kryzysu lub do niego prowadziły.

Co zmieniło się ostatnio, że podejmujemy kolejny eksperyment? Coś się wypaliło – praktycznie wszyscy chętni byli już prezydentami, prof. Faradobus i ja nawet wielokrotnie. Każdy chętny podjął już prometejskie próby zbawienia Bialenii. Przede wszystkim jednak, nikt dla nikogo nie może być już wodzem, skoro jesteśmy od wielu lat kolegami. Dziś przyszłość państwa zależy od kolektywu, który wciąż potrzebuje charyzmatycznego lidera, ale nie potrzebuje już Ojca Narodu, który wskaże każdemu miejsce w szeregu, rozdzieli zadania, a w razie potrzeby pochwali i zgani kogo trzeba.

Obecny konduktor, prof. Faradobus, zapowiedział już, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Ja nie zajmę jego fotela. Obaj zaangażujemy się w pracę w kongresie i komitetach, a ponadto w aktywizację regionów. Prezydentem najpewniej zostanie człowiek zacny i obdarzony licznymi, jakże nam potrzebnymi, talentami – ale umiarkowanie aktywny i niezbyt zaangażowany w bialeńską politykę ostatnich lat. Zmiana w Pałacu będzie szła w jednym kierunku ze zmianą Konstytucji – w kierunku kolektywnego zarządzania krajem i prawdziwej, kaddafistowskiej demokracji.

Czym skończy się ten eksperyment? Nową młodością Bialenii ożywionej zielonymi ideałami i wspólnymi dążeniami, a może przyspieszeniem uwiądu starczego? Nie wiedzą tego reformatorzy, ani komentatorzy. Czy się udało dowiemy się za kolejne 400 dni…

Andrzej Płatonowicz Ordyński

To był tydzień w Bialenii (2 I 2023)

UROCZYSTOŚCI NOWOROCZNE


W Pałacu Prezydenckim odbyła się tradycyjna impreza sylwestrowa, w czasie której Konduktor nadał ordery i odznaczenia, a także nagrody pieniężne. Dzień później szef państwa wygłosił okolicznościowe orędzie.

Zabawę sylwestrową z największymi hitami ostatnich lat przygotowała także Bialeńska Lista Przebojów.


Zakończyła się robocza część prac nad projektem nowej konstytucji.

Obecnie członkowie parlamentu debatują nad wypracowanym wcześniej projektem jako nad całością. Poza wprowadzeniem drobnych korekt największą dyskusję wywołała kwestia ewentualnej zmiany hymnu państwowego.

ŻYCIE SPOŁECZNEPrezydent Faradobus w nawiązaniu do dyskusji toczonej w Zgromadzeniu Narodowym rozpisał plebiscyt na melodię nowego hymnu Bialenii.

Na Placu Zielonym miała miejsce burzliwa dyskusja spowodowana komentarzem Iwana Pietrowa na temat działań Piotra Pawłowa w Kotlinie Edelweiss.

Podsumowano gwiazdkową edycję Bialeńskiej Listy Przebojów.

REGIONYW Emiracie Bialenii Emir Ajatollah Profesor Andrzej P. Ordyński kontynuuje Dawah. Ponadto Prezydent Republiki przekazał na własność samorządu większą część Kolei Rzeszy.

W Wilajecie Anatolii pod przewodnictwem Arkadaga Aleksandra Czerepacha trwają przygotowania do powołania lokalnej formacji zbrojnej.Rektor Ametyst Faradobus wygłosił wykład poświęcony zasadom konstruowania aparatu naukowego.

Pracę magisterską z historii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym obronił Aleksander Czerepach.Trwają przygotowania do obchodów Święta Sił Zbrojnych, w ramach których między innymi uczczone zostanie wyzwolenie Ahary i Fjary. Obchody będą miały miejsce 12 stycznia.

To był tydzień w Bialenii (23 XII 2022)Zapraszamy wszystkich na Sylwester z Bialeńską Listą Przebojów, na którym wystąpią najwięksi idole Bialeńczyków od 2013 r., m.in. Bracia Pierdolec, Jan Paweł II i Oleg Gazmanow. W czasie balu odbędą się konkursy z nagrodami, m.in. dla najlepiej ubranego uczestnika zabawy i dla najlepszego tancerza. Nie może Was zabraknąć!

Ukazała się trzeci numer „Wieści Anomalnych”, w którym poruszono temat podróży Proroka Isy do Bialenii, wampira-nietoperza, czakramu na Anatolii oraz zdrowotnych właściwości diety kamiskiej. Zapraszamy do lektury i komentowania.


17 grudnia do Wolnogradu przybył Książę Sarmacji Arkadiusz Maksymiian z żoną Fatimą Popow-Chojnacką. W czasie wizyty Jego Książęca Mość przeprowadził rozmowę z Prezydentem Republiki oraz wziął udział w Bankiecie okolicznościowym. Po oficjalnej części wizyty odbyło się I bialeńsko-sarmackie bunga bunga. Z okazji tak ważnego spotkania nawet Zielony Kościół ogłosił dyspensę na spożycie alkoholu.

W dniach 19-21 grudnia Prezydent prof. Ametyst Faradobus przebywał z wizytą prywatną w Austro-Węgrzech. W tym czasie obowiązki głowy państwa pełnił Andrzej P. Ordyński.Wciąż trwa debata nt. nowej Konstytucji. Jeszcze nie jest za późno na wypowiedzenie się w temacie przyszłości Republiki!Andrzej Płatonowicz przedstawił audytorium Uniwersytetu Bialeńskiego wykład „Twórczość ku przyszłości czy ku śmietnisku?” na temat trwałości naszej wirtualnej działalności oraz przyczyn szybkiego zapominania ważnych postaci Pollinu.

Prof. Ordyński wygłosił również wykład „Ciemne strony refleksji” w której stara się on odpowiedzieć na pytanie o wartość refleksji teoretycznej nad mikroświatem oraz odnosi się do kwestii zagrożeń wynikających z nadmiernej refleksji.Świecki Kościół WandejskiTowarzyszka Alija zawdżat Akrypa poinformowała Bialeńczyków o powołaniu Archiwandezji Karnowic, obejmującej ziemie bialeńskie.

To był tydzień w Bialenii (12 XII 2022)Pewne kontrowersje wzbudziła działalność organizatorów Rajdu Leocji. Stało się to pretekstem dla ogólnonarodowej dyskusji nad jakością mikronacyjnego kontentu w kraju i poza jego granicami.Prezydent Republiki mianował Karola Medycejskiego Ministrem Poczt i Telegrafów powierzając mu zarząd nad Związkiem Pocztowym Republiki Bialeńskiej. Staraniem nowego członka Gabinetu w tym miesiącu nastąpi kilka emisji nowych bialeńskich znaczków w ramach Światowego Związku Filatelistycznego.

Prezydent Republiki, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych przyjął dymisję marszałka Iwana Pietrowa z funkcji Dowódcy Sił Zbrojnych i tymczasowo przejął jego obowiązki.

17 grudnia na zaproszenie Konduktora do Bialenii przybędzie Książę Sarmacji Arkadiusz Maksymilian.Z inicjatywy Prezydenta Republiki Zgromadzenie Narodowe uchyliło ustawę o kryteriach uznawania innych mikronacji. W praktyce Republika Bialeńska uznaje obecnie państwowość każdego spośród istniejących polskich państw wirutalnych.

Członkowie bialeńskiego parlamentu kontynuują dyskusję wokół projektu nowej Konstytucji. Obecnie dotyczy ona zapisów, które mają regulować działalność regionów.Po przejęciu z rąk marszałka Iwana Pietrowa obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych Prezydent Faradobus mianował generała dywizji Andrzeja P. Ordyńskiego swoim zastępcą do spraw ogólnych, zaś marszałka Pietrowa powołał na dowódcę Wojsk Lądowych.

W Korpusie Kosmicznym rozpoczął służbę starszy kapral Zdenek Smetana.Z inicjatywy profesora Andrzeja P. Ordyńskiego Pracownia Faktów i Ciekawostek rozpoczęła serię spotkań dotyczących statystyk związanych z najnowszą historią Bialenii.

To był… listopad w Bialenii (wydanie specjalne: 28 XI 2022)

Po dłuższej przerwie powracamy z cotygodniowym przeglądem wydarzeń w Republice Bialeńskiej. Tym razem, wyjątkowo, przedstawiamy podsumowanie całego miesiąca opracowane przez Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego.

Święto Republiki

W połowie miesiąca odbyło się Święto Republiki. 9. rocznicę powstania RB uczciliśmy poprzez złożenie wieńców pod Pomnikiem Dzięsięciolecia na Wzgórzu Muammara w Wolnogradzie oraz Bankiet Narodowy. Ponadto, Prezydent Republiki prof. Ametyst Faradobus zorganizował Konkurs Kuratorski, który został wygrany przez Femme Mystere i Aleksandra Czerepacha. Serdecznie gratulujemy i dziękuję wszystkim uczestnikom!

Debata o nowej konstytucji

Wciąż trwa bardzo istotna dla przyszłości Bialenii debata nad nową Konstytucją. Projektowane zmiany mogą być największą rewolucją ustrojową od 2013 roku. Nie tylko zachęcamy, ale wręcz nalegamy do zapoznania się z przebiem debaty i zabrania głosu. Nowa Konstytucja jest sprawą każdego obywatela i przyjaciela Bialenii!

Wicher Valhalli

Marszałek Iwan Pietrow rozpoczął Operację „Wicher Valhalli” mającą na celu przyłączenie wysp Ahary i Fjary do Macierzy. Archipelag Valhalli znów staje się polityczną jednością!

Prezydencki projekt stopni urzędniczych

Prezydent Ametyst Faradobus rozpoczął dyskusję na temat stopni urzędniczych. Stopnie te mają być nadawane za staż w pracy urzędniczej na rzecz naszej ludowej ojczyzny. Jako ich cel wskazano zachęcenie Bialeńczyków do obejmowania funkcji samorządowych i centralnych. Zachęcamy do dyskusji!

Rozmowa Konduktora z Księciem Sarmacji

Książę Sarmacji oraz Prezydent Bialenii odbyli przyjacielską rozmowę na temat poprawy stosunków bilateralnych.

Reforma regionów

Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową Ustawę o podziale terytorialnych Bialenii. Utworzono dwa regiony: Emirat Bialenii obejmujący wyspy Bialenię, Aharę i Fjarę oraz Wilajet Anatolii. Emirem został Andrzej Ordyński.

W nowopowołanym Emiracie trwają już pierwsze dyskusje organizacyjne, do udziału w których gorąco zachęcami. Debatujemy o zagospodarowaniu Emiratu, sformowaniu Gwardii Emiratu oraz o Kolejach Emirackich.

Bialenia w Międzynarodowym Banku Pollinu

Helwetyk Romański utworzył bialeńskie druki potwierdzeń dla Międzynarodowego Banku Pollinu, zaś Karol Medycejski zaprojektował trzy nowe znaczki pocztowe, przedstawiające ostatnich konduktorów. Zapraszamy do podziwiania tych małych dzieł sztuki!

Z Zielonego Kościoła

Na terenie całej Bialenii trwa Dawah, czyli akcja nawracania innowierców przez Zielony Kościół. Proces ten jest elementem nadawania Bialenii nowego, bardziej wyrazistego oblicza. A czy Ty już zapisałeś się do Zielonego Kościoła?

Bialeńska Lista Przebojów

Trwa zgłaszanie propozycji piosenek na 48. Bialeńską Listę Przebojów.