Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o gwardiach lennych [zniesiona]

z dnia 29 maja 2019

Artykuł 1.

Osoby posiadające tytuł szlachecki, którym nadano lenno mają prawo do utworzenia na jego terenie gwardii lennej.

Artykuł 2.

Gwardia lenna jest uzbrojoną formacją, która na terenie lenna może pełnić funkcje wojskowe, policyjne i reprezentacyjne.

Artykuł 3.

Gwardia lenna podlega właścicielowi lenna, który staje się jej dowódcą oraz może tworzyć jej struktury i wizerunek w sposób całkowicie dowolny.

Artykuł 4.

Wielkość i uzbrojenie gwardii lennej zależy od posiadanego tytułu szlacheckiego:

 1. Szlachcice (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile plutonu lub jego odpowiednika o liczebności do 50 ludzi.
 2. Baronowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile kompanii lub jej odpowiednika o liczebności do 200 ludzi.
 3. Wicechrabiowie i hrabiowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile batalionu lub jego odpowiednika o liczebności do:
  a) Wicehrabiowie – 500 ludzi.
  b) Hrabiowe – 800 ludzi
 4. Margrabiowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile wzmocnionego batalionu lub jego odpowiednika o liczebności do 1500 ludzi.
 5. Lordowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile pułku lub jego odpowiednika o liczebności do 3000 ludzi.
 6. Kniaziowie i Wielcy Kniaziowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile brygady lub jej odpowiednika o liczebności do:
  a) Kniaziowie – 4000 ludzi.
  b) Wielcy Kniaziowie – 6000 ludzi
 7. Grandowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile wzmocnionej brygady lub jej odpowiednika o liczebności do 10000 ludzi.
 8. Parowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile dywizji lub jej odpowiednika o liczebności do 15000 ludzi.
 9. Elektorzy (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile wzmocnionej dywizji lub jej odpowiednika o liczebności do 25000 ludzi.
 10. Katechtonowie (lub ich ustawowe odpowiedniki) mają prawo do utworzenia  gwardii lennej w sile dwu-dywizyjnego korpusu  lub jego odpowiednika o liczebności do 50000 ludzi.

Artykuł 5.

1. Posiadacze tytułów szlacheckich, którzy utworzyli gwardie lenne mogą je uzbrajać w sposób następujący: 

a) Szlachcice

 • tylko broń strzelecka.

b) Baronowie:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 60 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 6 ton i uzbrojone w broń do kalibru 20 mm włącznie.

c) Wicehrabiowie i hrabiowie:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 90 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 15 ton i uzbrojone z broń do kalibru 30 mm włącznie;
 • uzbrojone jednostki morskie o wyporności do 300 ton.

d) Margrabiowie:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 120 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 25 ton i uzbrojone z broń do kalibru 50 mm włącznie;
 • uzbrojone jednostki morskie do wyporności 500 ton.

e) Lordowie: 

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 120 mm włącznie;
 • artyleria do kalibru 130 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 40 ton i uzbrojone z broń do kalibru 105 mm włącznie;
 • śmigłowce uzbrojone w broń poniżej kalibru 20 mm;
 • uzbrojone jednostki morskie do wyporności 1000 ton.

d) Kniaziowie i Wielcy Kniaziowie:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 120 mm włącznie;
 • artyleria do kalibru 155 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 60 ton i uzbrojone z broń do kalibru 125 mm włącznie;
 • śmigłowce uzbrojone w broń powyżej 20 mm i pociski rakietowe;
 • uzbrojone jednostki morskie do wyporności 3000 ton.

e/ Grandowie:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 120 mm włącznie;
 • artyleria do kalibru 155 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 60 ton i uzbrojone z broń do kalibru 125 mm włącznie;
 • śmigłowce uzbrojone w broń powyżej 20 mm i pociski rakietowe;
 • lekkie samoloty bojowe (jednosilnikowe tłokowe lub turbośmigłowe).
 • uzbrojone jednostki morskie do wyporności 5000 ton.

f/ Parowie:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 120 mm włącznie;
 • artyleria do kalibru 155 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 60 ton i uzbrojone z broń do kalibru 125 mm włącznie;.
 • śmigłowce uzbrojone w broń powyżej 20 mm i pociski rakietowe.
 • lekkie samoloty bojowe (dwusilnikowe tłokowe lub turbośmigłowe);
 • bojowe samoloty odrzutowe o dopuszczalnej masie startowej do 10 ton;
 • uzbrojone jednostki morskie do wyporności 8000 ton.

g/ Elektorzy:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 120 mm włącznie;
 • artyleria do kalibru 155 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 60 ton i uzbrojone z broń do kalibru 125 mm włącznie;
 • śmigłowce uzbrojone w broń powyżej 20 mm i pociski rakietowe;
 • samoloty bojowe (wielosilnikowe tłokowe lub turbośmigłowe);
 • bojowe samoloty odrzutowe o dopuszczalnej masie startowej do 15 ton;
 • uzbrojone jednostki morskie do wyporności 10000 ton.

h/ Katechtonowie:

 • broń strzelecka i lekka broń wsparcia do kalibru 120 mm włącznie;
 • artyleria lufowa do kalibru 155 mm włącznie;
 • wozy bojowe do masy 60 ton i uzbrojone z broń do kalibru 125 mm włącznie.
 • śmigłowce uzbrojone w broń powyżej 20 mm i pociski rakietowe;
 • samoloty bojowe (wielosilnikowe tłokowe lub turbośmigłowe);
 • bojowe samoloty odrzutowe o dopuszczalnej masie startowej do 25 ton;
 • uzbrojone jednostki morskie do wyporności 12000 ton.

2. Nie podlegają ograniczeniom:

a) pojazdy nieopancerzone i uzbrojone wyłącznie w karabiny maszynowe;
b) śmigłowce i samoloty nieuzbrojone;
c) jednostki morskie uzbrojone wyłącznie w karabiny maszynowe; 

3. Niedopuszczalne jest posiadanie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia.

4. W przypadkach nieobjętych powyższym zestawieniem zgodę na posiadanie takiego uzbrojenia wydaje Dowódca Sił Zbrojnych RB.

5. W przypadkach problemów definicyjnych lub innych problemów z interpretacją odpowiedników uzbrojenia lub formacji – interpretacji takiej dokonuje Dowódca Sił Zbrojnych, który wydaje zgodę na posiadanie sprzętu lub formacji nie ujętych w zestawieniu w ustępach 1 i 2.

6. Zestawienie uzbrojenia odnosi się do sprzętu współczesnego – w przypadku tworzenia gwardii lennych opartych na wyposażeniu i uzbrojeniu historycznym możliwości tworzącego gwardię lenną w zakresie sprzętu bojowego określa Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej – akceptując historyczne zamienniki broni współczesnej.

Artykuł 6.

Nadzór nad przestrzeganiem ustaleń ustawowych dotyczących kształtowania i działania gwardii lennych sprawuje Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 7.

1. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach tworzenie gwardii lennych o liczebności i uzbrojeniu większym niż przewidują to artykuły 4 i 5 na mocy indywidualnie rozpatrywanych wniosków.

2. Decyzję taką wydaje Prezydent Republiki Bialeńskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dowódcy Sił Zbrojnych i Lwa Wolnogradu.

Artykuł 8.

1. Gwardie lenne mogą całkowicie swobodnie operować na terenie lenna.

2. Za teren lenna uznaje się teren lądu przynależnego do lenna oraz wody przybrzeżne przylegające do morskiej granicy lenna.

3. Przemieszczanie się gwardii lennej poza jakiekolwiek tereny lenna wymaga każdorazowej zgody Dowódcy Sił Zbrojnych.

4. Gwardie lenne nie mogą w żaden sposób utrudniać przemieszczania się i działania Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, bez względu czy ma to miejsce na terenie lenna czy poza terenem lenna.

Artykuł 9.

W przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego lub wojny gwardie lenna zostają podporządkowane Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej z zachowaniem swojego wewnętrznego dowództwa i struktur organizacyjnych.

Artykuł 10.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy, stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz utraty folwarków lub lenna – gwardia lenna zostaje rozwiązana samodzielną decyzją Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub na wniosek Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej albo Lwa Wolnogradu.

Artykuł 11.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.