Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o świętach państwowych

z dnia 2 stycznia 2019

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 4.10.2020

Artykuł 1.

Wprowadza się święta państwowe, jako dni o szczególnej randze dla społeczności bialeńskiej oraz Republiki.

Artykuł 2.

W czasie świąt państwowych rząd organizuje obchody oraz inicjatywy okolicznościowe.

Artykuł 3.

Świętami państwowymi są:
a) 12 stycznia – Święto Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
b) 21 marca – Święto Powstania Marcowego
c) 22 marca – Święto Odrodzenia Bialenii
d) 1 maja – Święto Pracy
e) 1 września – Święto Ludu, Święto Patrona (rocznica rozpoczęcia sprawowania władzy przez Muammara Kaddafiego)
f) 15 listopada – Święto Republiki (rocznica Powstania Republiki Bialeńskiej).

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.