Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ustawa o symbolach państwowych [zniesiona]

z dnia 30 stycznia 2018

TEKST JEDNOLITY

Uwzględnia zmianę z 7 października 2019

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa wygląd, treść i brzmienie symboli państwowych oraz reguluje zasady ich używania.

Artykuł 2.

Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.

Artykuł 3.

Symbolami państwowymi są:
a) godło;
b) flaga;
c) hymn.

Artykuł 4.

 1. Godłem Republiki Bialeńskiej jest sokół Kurajszytów srebrny; na piersi tarcza zielona pięciokątna, pod nią wieniec z dwóch kłosów pszenicy srebrny; w szponach wstęga szara z napisem „BIALENIA”.
 2. Wzór i barwy godła określa załącznik nr 1.

Artykuł 5.

 1. Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
 2. Wzór i barwy flagi określa załącznik nr 2.

Artykuł 6.

Hymn Republiki Bialeńskiej składa się z słów określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej ustawy oraz muzyki będącej podkładem muzycznym hymnu Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 7.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Godło Republiki Bialeńskiej

KOLORYSTYKA GODŁA

 • Kolor zielony (wypełnienie tarczy) – RGB – 0, 150, 50
 • Kolor szary (obramowanie godła) – RGB – 115, 115, 115
 • Kolor srebrny (wypełnieni tła) – RGB – 240, 240, 240
 • Kolor biały (napis „Bialenia”) – RGB – 255, 255, 255

ZAŁĄCZNIK NR 2

Flaga Republiki Bialeńskiej

KOLORYSTYKA FLAGI

 • Kolor biały (górny pas) – RGB – 255, 255, 255
 • Kolor czarny (środkowy pas) – RGB – 0, 0, 0
 • Kolor zielony (dolny pas) – RGB – 0, 150, 50

ZAŁĄCZNIK NR 3

Hymn Republiki Bialeńskiej

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi – „zniszczyć ich”!
Sojusz Narodów – to znak Naszych dni!
„Dziś, jutrem będzie” – myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi – „zniszczyć ich”!
Sojusz Narodów – to znak Naszych dni!
„Dziś, jutrem będzie” – myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi – „zniszczyć ich”!
Sojusz Narodów – to znak Naszych dni!
„Dziś, jutrem będzie” – myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!