Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

222. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (222 ELT)


= samoloty A-2A =

Jednostka należąca do Gwardii Faradobaju (Bialeńskie Bojówki Faradobusów)

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • działania szturmowe w bezpośrednim wsparciu wojsk lądowych,
  • zwalczanie broni pancernej przeciwnika,
  • precyzyjne uderzenia na cele naziemne na zapleczu frontu,
  • pełnienie roli samolotów wysuniętej kontroli powietrznej.

Eskadra wchodzi w skład 22 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Struktura organizacyjna 222 ELT
  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny (2 rezerwowe A-2A)
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty A-2A)

Eskadra jest wyposażona w wyspecjalizowane samoloty szturmowe A-2A.

Eskadra dysponuje samolotami sztirmowymi A-2A, które w ramach formowania rezerw zostały przekazane Gwardii Faradobaju przez Departament Lisewski, a pochodzące z prywatnej firmy ochrony i usług militarnych Ronon Shield (po przezbrojeniu jej w inny typ samolotu).