Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

114 Eskadra Szkolna (114 ESzk)


= samoloty F-1A/B =

Eskadra pełni rolę jednostki przeznaczonej do szkolenia bojowego pilotów wielozadaniowych samolotów bojowych i rozpoznawczych. Dodatkowym zadaniem eskadry jest pozorowanie przeciwnika podczas ćwiczeń i podlega Ośrodkowi Szkolenia Sił Powietrznych

Struktura organizacyjna 114 ESzk
  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny
  • Klucz logistyczny (2 rezerwowe F-1A)
  • 4 Klucze samolotów bojowych (po 4 samoloty F-1A)
  • Klucz samolotów szkolno-bojowych (4 samoloty F-1B)

Eskadra jest wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-1A i B – są to samoloty wycofane z 33 i 34 EOP, w chwili ich przezbrajania w nowoczesne maszyny typu F-9A Samoloty F-1A są maszynami jednomiejscowymi, natomiast samoloty F-1B są dwumiejscowe i pełnią rolę maszyn szkolno-bojowych, ale przy zachowaniu prawie pełnych możliwości bojowych (mają nieco mniejszy zasięg i udźwig uzbrojenia). Łącznie eskadra dysponuje 14 samolotami F-1A (dwa rezerwowe znajdują się w kluczu technicznym) oraz 4 samolotami F-1B.

Samolot F-1A
Samolot F-1B
Samolot F-1A w locie z 2 pociskami powietrze-powietrze.
Samolot F-1A z ładunkiem bomb i dwoma pociskami powietrze-powietrze.

Przed reorganizacją samoloty F-1A i F-1B służyły w 33 i 34 Eskadrze Obrony Powietrznej, gdzie zostały zastąpione przez nowoczesne maszyny typu F-9A.

Samolot F-1A z okresu służby w 33 EOP
Samolot F-1B z okresu służby w 34 EOP.