Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

126. Eskadra Tankowców Powietrznych (126 ETP)


= samoloty KC-8B =

Eskadra pełni zadania tankowania w powietrzu na rzecz samolotów 12 SLS

Eskadra wchodzi w skład 12 Skrzydła Lotnictwa Strategicznego

  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze tankowców powietrznych (po 3 samoloty KC-8B)

Eskadra jest wyposażona w 12 samolotów przeznaczonych do tankowania w powietrzu typu KC-8P. W odróżnieniu od maszyn typu KC-8A z 54 ELTr samoloty KC-8B nie mają możliwości przewożenia innego ładunku poza paliwem – jest to związane ze znacznym zwiększeniem ładunku dodatkowego paliwa.

Samolot KC-8B z 126 ETP nr 12601
KC-8B (12601) w locie.