Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

130. Samodzielny Klucz Patrolowo-Ratowniczy (130 SKPR)


= samoloty P-5, śmigłowce HC-5R =

Klucz jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • Patrolowanie akwenu pomiędzy Republika Bialeńską, a Księstwem Sarmacji.
  • Samoloty patrolowe P-5 są używane zarówno w celu poszukiwania i wykrywania okrętów podwodnych mogących zagrozić wybrzeżom RB, jak i w akcjach ratownictwa morskiego do poszukiwania rozbitków czy lokalizowania zagrożonych jednostek morskich.
  • w czasie pokoju śmigłowce HC-5R pełnią zadania ratownictwa morskiego.
  • w czasie wojny śmigłowce HC-5R realizują również zadania Combat SAR.

Klucz wchodzi w skład 13 Mieszanego Skrzydła Lotniczego

Schemat klucza
  • Dowództwo klucza
  • 2 samoloty patrolowe P-5
  • 2 śmigłowce HC-5R

Klucz jest wyposażony w samoloty patrolowe, służące do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych na rozległych akwenach – ma cztery klucze po 3 samoloty (razem 12 maszyn) i jej zadaniem jest stałe patrolowanie wód otaczających Wyspę Bialeńską i Anatolię  Samoloty P-5 są przystosowane do bazowania wyłącznie w bazach lądowych. Oprócz samolotów AP-3A eskadra dysponuje śmigłowcami HC-5R, które są odmianą CSAR śmigłowca transportowego HC-5.
Łącznie eskadra posiada 14 samolotów AP-3A (w tym 2 rezerwowe) oraz 6 śmigłowców HC-5R (w tym 2 rezerwowe).

P-5 nr 13001
HC-5R nr 13003
P-5 w locie nad morzem.
Samoloty P-5 mogą przenosić cztery torpedy ZOP – po dwie pod każdym skrzydłem.
Śmigłowiec HC-5R w locie nad morzem.
W przestronnej kabinie ładunkowej śmigłowca HC-5R można przewozić środki ratunkowe, które można zrzucać zagrożonym rozbitkom, zanim zostaną podjęci z wody.
Śmigłowiec HC-5R w niskim locie, tuż nad powierzchnią wody.