Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

132. Eskadra Tankowców Powietrznych (132 ETP)


= samoloty KC-8B =

Eskadra pełni zadania tankowania w powietrzu operując z bazy lotniczej RB na terenie Palatynatu Leocji.

Eskadra wchodzi w skład 13 Mieszanego Skrzydła Lotniczego

  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze tankowców powietrznych (po 3 samoloty KC-8B)

Eskadra jest wyposażona w 12 samolotów przeznaczonych do tankowania w powietrzu typu KC-8P. W odróżnieniu od maszyn typu KC-8A (używanych w 54 ELTr) samoloty KC-8B nie mają możliwości przewożenia innego ładunku poza paliwem – jest to związane ze znacznym zwiększeniem ładunku dodatkowego paliwa.

KC-8B z 132 Eskadry nr 13201
KC-8B w locie.
KC-8B może tankować samoloty zarówno za pomocą przewodu sztywnego (pod tylną częścią kadłuba), jak i może równocześnie tankować dwa samoloty za pomocą przewodów giętkich (w pojemnikach pod skrzydłami).