Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

143. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (143 ELT)


= samoloty AS-4F =

Eskadra powstała 10 października 2020 dla działań na Wyspie Suderland (po których powróciła na Wyspy Przyjaźni i weszła w skład tamtejszych sił lotniczych) i jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • patrolowanie i zwalczanie celów powietrznych,
  • niszczenie celów naziemnych bezpośrednio zagrażających wojskom lądowym,
  • niszczenie celów nawodnych.

Eskadra wchodzi w skład 14 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny (2 rezerwowe AV-4F)
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty AV-4F)

Eskadra jest wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwsko-szturmowe AV-4. Samoloty AV-4F są maszynami pionowego startu i lądowania – która była wcześniej używana zarówno w Marynarce Wojennej na lekkich lotniskowcach i okrętach lotniczo-desantowych oraz w Siłach Powietrznych jako maszyny lądowe we wczesnym etapie zagospodarowywania Anatolii z braku rozwiniętej tam sieci lotnisk. W październiku 2019 samoloty AS-4 zostały wycofane z eksploatacji i zastąpione przez nowocześniejsze F-12B. Jednak w chwili gdy Siły Zbrojne RB objęły ochroną Wyspę Suderland przywrócono je do służby ponieważ na tej wyspie (podobnie jak niegdyś na Anatolii) brak jest odpowiedniej infrastruktury lotniskowej (Państwo Suderland w zasadzie nie posiadało lotnictwa, a jego namiastkę stanowiły maszyny z połowy lat 40-tych, które nie potrzebowały betonowych pasów startowych).

Łącznie eskadra dysponuje 18 samolotami AV-4F (w tym dwa rezerwowe znajdujące się w kluczu technicznym).

AS-4F z 143 ELT (14314)
AS-4F w locie – uzbrojony w dwa pociski powietrze-powietrze, dwa działka oraz dodatkowe zbiorniki paliwa.