Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

24. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (24 ELT)

= samoloty A-2A =

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • działania szturmowe w bezpośrednim wsparciu wojsk lądowych,
  • zwalczanie broni pancernej przeciwnika,
  • precyzyjne uderzenia na cele naziemne na zapleczu frontu,
  • pełnienie roli samolotów wysuniętej kontroli powietrznej.

Eskadra wchodzi w skład 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Struktura organizacyjna 24 ELT
  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny (2 rezerwowe A-2A)
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty A-2A)

Eskadra jest wyposażona w wyspecjalizowane samoloty szturmowe A-2A.

Samoloty A-2A są maszynami jednomiejscowymi przeznaczonymi do zwalczanie celów naziemnych zarówno punktowych (w tym broni pancernej), jak i powierzchniowych. Samoloty mogą też pełnić rolę powietrznego stanowiska naprowadzania na cele (wysunięta kontrola powietrzna) dla maszyn wielozadaniowych F-2C/D. Łącznie eskadra dysponuje 18 samolotami A-2A (dwa rezerwowe znajdują się w kluczu technicznym).

Samolot 24 ELT (2416) uzbrojony do ataku na cele naziemne, w malowaniu wprowadzonym w październiku 2019.
Samolot 24 ELT (2401) uzbrojony do ataku na cele naziemne w locie, w malowaniu wprowadzonym w październiku 2019.

W okresie od wiosny 2014 do października 2019 samoloty eskadry występowały w szarym malowaniu.

Samolot 24 ELT (2408) uzbrojony jako maszyna wysuniętej kontroli powietrznej.