Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

31. Eskadra Obrony Powietrznej (31 EOP)


= samoloty F-9A =

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do obrony powietrznej terytorium kraju.

Eskadra wchodzi w skład 3 Skrzydła Obrony Powietrznej

31 EOP jest jednostką lotniczą, która 27 października 2019 przeszła restrukturyzację i została przezbrojona w najnowocześniejsze w Siłach Powietrznych RB samoloty F-9A. Pierwotnie (od stycznia 2014) była uzbrojona w starsze samoloty typu F-2A/B.

Struktura organizacyjna 31 EOP
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe samoloty F-9A)
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-9A)

Eskadra jest obecnie wyposażona w nowoczesne samoloty myśliwskie F-9A – będące maszynami „wywalczania przewagi powietrznej”.

F-9A to nowoczesne samoloty o właściwościach „stealth” (SPO – 0,001-0,002 m2) i uzbrojone zasadniczo w uzbrojenie „powietrze-powietrze”, przy zachowaniu pewnych ograniczonych możliwości ataków na cele powietrzne (bomby klasyczne i kasetowe). W eskadrze znajduje się obecnie 18 samolotów F-9A – 16 w czterech kluczach bojowych oraz 2 zapasowe w kluczu technicznym.

F-9A z 31 EOP – numer 3101 w aktualnym malowaniu i oznakowaniu.
Samolot F-9A (3102) w locie – całe uzbrojenie (6 kpr średniego zasięgu i 2 kpr bliskiego zasięgu) umieszczone jest w komorach kadłubowych.

Przejściowo w okresie październik-listopad 2019 eskadra była wyposażona dodatkowo w dwa samoloty F-2D, służące do szkolenia (samolot F-9 nie ma odmiany dwumiejscowej). W związku z tworzeniem odrębnych eskadr szkolno-bojowych F-2D z 31 EOP wycofano i przeniesiono do 35 ESB.

Aktualna struktura organizacyjna eskadry
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-9A)
 • Klucz treningowy (2 samoloty F-2D)
F-2D nr 3118 – jedna z dwóch maszyn używanych w 31 EOP do szkolenia.

Struktura i sprzęt 31 EOP pomiędzy styczniem 2014, a 26.10.2019.

Struktura organizacyjna 31 EOP
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe F-2A)
 • Klucz logistyczny
 • 3 klucze bojowe (po 4 samoloty F-2A)
 • Klucz szkolno-bojowy (4 samoloty F-2B)

Eskadra jest wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwskie

F-2A i B – są to samoloty starszej wersji typu F-2 i mające mniejsze możliwości precyzyjnych ataków na cele naziemne, wykorzystywane obecnie jako maszyny typowo myśliwskie. Samoloty F-2A są maszynami jednomiejscowymi, natomiast samoloty F-2B są dwumiejscowe i pełnią rolę maszyn szkolno-bojowych oraz rozpoznawczych (przydatny jest drugi członek załogi), ale przy zachowaniu pełnych możliwości bojowych (mają tylko nieco mniejszy zasięg). Łącznie eskadra dysponuje 14 samolotami F-2A (dwa rezerwowe znajdują się w kluczu technicznym) oraz 4 samolotami F-2B.

Samolot F-2A z 31 EOP (3101) nieuzbrojony… na końcach skrzydeł atrapy pocisków rakietowych.

Samoloty F-2A/B z 31 EOP w okresie od stycznia 2014 do października 2019 pełniły tez role eskortową w stosunku do samolotów rządowych – z tego tytułu miały wtedy specyficzne malowanie.