Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

34. Eskadra Obrony Powietrznej (34 EOP)


= samoloty F-9A =

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do obrony powietrznej terytorium kraju.

Eskadra wchodzi w skład 3 Skrzydła Obrony Powietrznej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie F9A_etat_NEW.png
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe samoloty F-9A)
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-9A)

Eskadra jest obecnie wyposażona w samoloty myśliwskie F-9A – będące maszynami „wywalczania przewagi powietrznej” – 16 samolotów znajduje się w czterech kluczach bojowych, a 2 rezerwowe umieszczone są w kluczu technicznym.

F-9A to nowoczesne samoloty o właściwościach „stealth” (SPO – 0,001-0,002 m2) i uzbrojone zasadniczo w uzbrojenie „powietrze-powietrze”, przy zachowaniu pewnych ograniczonych możliwości ataków na cele powietrzne (bomby klasyczne i kasetowe).

F-9A z 34 EOP – numer 3401 w aktualnym malowaniu i oznakowaniu.
Samolot F-9A (3402) w locie – całe uzbrojenie (6 kpr średniego zasięgu i 2 kpr bliskiego zasięgu) umieszczone jest w komorach kadłubowych.

Przejściowo w okresie październik-listopad 2019 eskadra była wyposażona dodatkowo w dwa samoloty F-2D, służące do szkolenia (samolot F-9 nie ma odmiany dwumiejscowej). W związku z tworzeniem odrębnych eskadr szkolno-bojowych F-2D z 34 EOP wycofano i przeniesiono do 35 ESB.

W 34 EOP 27 października 2019 dokonano wymiany dwóch samolotów F-1B, używanych w celach treningowych na dwa samoloty typu F-2D. Jest to spowodowane faktem, że podstawowy samolot bojowy tej jednostki czyli F-9A nie ma wersji dwumiejscowej.

Aktualny schemat organizacyjny eskadry

Eskadra jest obecnie wyposażona w nowoczesne samoloty myśliwskie F-9A – będące maszynami „wywalczania przewagi powietrznej” oraz dwumiejscowe samoloty F-2D służące do treningu.

 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-9A)
 • Klucz treningowy (2 samoloty F-2D)

F-9A to nowoczesne samoloty o właściwościach „stealth” (SPO – 0,001-0,002 m2) i uzbrojone zasadniczo w uzbrojenie „powietrze-powietrze”, przy zachowaniu pewnych ograniczonych możliwości ataków na cele powietrzne (bomby klasyczne i kasetowe). Natomiast F-2D są dwumiejscową, szkolno-bojową odmianą wielozadaniowego myśliwca F-2C – z racji używania podobnych systemów uzbrojenia, może być używany do ograniczonego treningu pilotów samolotów F-9A, które odmiany dwumiejscowej nie maja.

F-2D nr 3417 – jedna z dwóch maszyn używanych w 34 EOP do szkolenia.

Struktura i sprzęt 34 EOP w okresie 16.04.2016 – 26.10.2019.

34 EOP jest jednostką lotniczą, która 6 kwietnia 2016 przeszła restrukturyzację i została przezbrojona w najnowocześniejsze w Siłach Powietrznych RB samoloty F-9A. Pierwotnie była uzbrojona w starsze samoloty typu F-1A/B.

Obecna struktura 34 EOP
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-9A)
 • Klucz treningowy (2 samoloty F-1B)

Eskadra jest obecnie wyposażona w nowoczesne samoloty myśliwskie F-9A – będące maszynami „wywalczania przewagi powietrznej”.

Są to nowoczesne samoloty o właściwościach „stealth” (SPO – 0,001-0,002 m2) i uzbrojone zasadniczo w uzbrojenie „powietrze-powietrze”, przy zachowaniu pewnych ograniczonych możliwości ataków na cele powietrzne (bomby klasyczne i kasetowe).

Samolot F-9A (na zdjęciu 3401) stanowi wyposażenie 4 kluczy bojowych eskadry.
Samolot F-1B – dwa takie samoloty służą do treningów (np. nawigacyjnych) i celów dyspozycyjnych.

Struktura i sprzęt 34 EOP pomiędzy styczniem 2014, a 16.04.2016.

Wcześniej eskadra wyposażona była w wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-1A i B czyli samoloty starszego niż F-2 typu i mające bardzo ograniczone (do bomb klasycznych) możliwości ataków na cele naziemne, które wykorzystywane były jako lekkie maszyny myśliwskie-przechwytujące. Samoloty F-1A są maszynami jednomiejscowymi, natomiast samoloty F-1B są dwumiejscowe i pełnią rolę maszyn szkolno-bojowych, ale przy zachowaniu prawie pełnych możliwości bojowych (mają nieco mniejszy zasięg i udźwig uzbrojenia). Łącznie eskadra dysponowała 14 samolotami F-1A (w tym dwoma rezerwowymi znajdującymi się w kluczu technicznym) oraz 4 samolotami F-1B.

Pierwotna struktura 34 EOP
Samolot F-1A będący dawniej na wyposażeniu 34 EOP (3401) uzbrojony w dwa kpr powietrze-powietrze.

W ramach restrukturyzacji część samolotów F-1A, które były w najlepszym stanie technicznym przeniesiono do zadań szkoleniowych. Znajdują się one w utworzonej w tym czasie 114 Eskadrze szkolnej, która służy do zaawansowanego szkolenia pilotów samolotów bojowych. Natomiast dwa F-1B pozostały w 34 eskadrze i stanowią wyposażenie klucza treningowego