Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

44. Eskadra Rozpoznawczo-Szturmowa (44 ERSz)


= samoloty FA-5C =

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

 • prowadzenie rozpoznania i patrolowanie,
 • zwalczanie celów naziemnych i nawodnych,
 • osłona myśliwska samolotów wczesnego ostrzegania.

Eskadra wchodzi w skład 4 Skrzydła Rozpoznawczo-Szturmowego.

Schemat organizacyjny 44 ERSz
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe FA-5C)
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze rozpoznawcze (po 4 samoloty FA-5C).

Eskadra jest wyposażona w samoloty myśliwsko-szturmowe FA-5C – są to wielozadaniowe samoloty, przenoszące na podwieszeniach m.in. zasobniki z aparaturą rozpoznawczą. Jednak w przypadku działań szturmowych mogą być uzbrajane w bomby kierowane i klasyczne, kierowane pociski rakietowe powietrze-ziemia, kierowane pociski rakietowe powietrze-woda. Do walki powietrznej używane są kierowane pociski powietrze-powietrze średniego i bliskiego zasięgu. Samolot jest również uzbrojony w 6-lufowe działko kal. 20 mm.

Łącznie eskadra dysponuje 18 samolotami FA-5C (dwa rezerwowe znajdują się w kluczu technicznym).

Samolot FA-5C nr 4401 uzbrojony w 12 kierowanych pocisków rakietowych powietrze-powietrze (10 średniego zasięgu i 2 bliskiego zasięgu)
FA-5C w konfiguracji do zwalczania celów morskich – uzbrojony w 2 kierowane pociski rakietowe powietrze-woda oraz 6 kierowanych pocisków rakietowych powietrze-powietrze.

Do października 2019 jednostka nosiła nazwę – 44.Eskadra Rozpoznawcza i była wyposażona w samoloty RF-1A i EC-2.

Dawna struktura i wyposażenie 43. Eskadry:

Struktura organizacyjna 44 ERoz
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe RF-1A)
 • Klucz logistyczny
 • 3 klucze rozpoznawcze (po 4 samoloty RF-1A)
 • Klucz samolotów wczesnego ostrzegania (3 samoloty EC-2)

Eskadra jest wyposażona w samoloty rozpoznawcze RF-1A (jest to rozpoznawcza odmiana samolotu myśliwskiego F-1A, która zamiast stacji radarowej ma zamontowany zespół kamer i czujników) oraz 3 samoloty wczesnego ostrzegania EC-2 (zbudowane na bazie samolotu transportowego C-2).

Łącznie eskadra dysponuje 14 samolotami RF-1A (dwa rezerwowe znajdują się w kluczu technicznym) oraz 3 samolotami wczesnego ostrzegania EC-2.

Samolot rozpoznawczy RF-1A.
Samolot wczesnego ostrzegania EC-2.