Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

45. Eskadra Rozpoznania i naprowadzania (45 ERN)


= samoloty E-4 =

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • prowadzenie rozpoznania obszaru powietrznego,
  • naprowadzanie samolotów bojowych na cele,
  • kontrola obszaru powietrznego w rejonie działań.

Eskadra wchodzi w skład 4 Skrzydła Rozpoznawczo-Szturmowego.

Schemat organizacyjny 45 ERN
  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze rozpoznania i naprowadzania (po 3 samoloty E-4).

Eskadra jest wyposażona w samoloty wczesnego ostrzegania typu E-4. W czterech kluczach znajduje się łącznie 12 samolotów AWACS.

Samolot wczesnego ostrzegania E-4 nr 4502.
E-4 nr 4502 w locie.