Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

51. Eskadra Lotnictwa Transportowego (51 ELTr)


= samoloty C-7 =

Eskadra pełni zadania transportu strategicznego dla SZ RB i wchodzi w skład 5 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Schemat organizacyjny 51 ELTr
  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze transportowe (po 3 samoloty C-7)

Eskadra jest wyposażona w nowoczesne, odrzutowe samoloty transportowe o dużym udźwigu i zasięgu lotu typu C-7. Liczba samolotów w eskadrze wynosi 12 sztuk.

Samolot C-7 nr 5101 w malowaniu i oznakowaniu wprowadzonym na przełomie października i listopada 2019.
C-7 nr 5101 na pasie startowym…
…i w locie.

W okresie od wiosny 2014 do października 2019 samoloty eskadry występowały z innym systemem oznakowania… przedstawionym poniżej.

Samolot transportowy C-7