Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

54. Eskadra Lotnictwa Transportowego (54 ELTr)


= samoloty KC-8P =

Eskadra pełni zadania tankowania w powietrzu dla Sił Powietrznych RB, mając również możliwości transportu personelu.

Eskadra wchodzi w skład 5 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Schemat organizacyjny 54 ELTr
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze tankowców powietrznych (po 3 samoloty KC-8)

Eskadra jest wyposażona w 12 samolotów przeznaczonych do tankowania w powietrzu typu KC-8. Samoloty mogą również służyć do przewozu osób (jeśli nie przenoszą dodatkowego paliwa do przetankowania), ponieważ na dodatkowe zbiorniki paliwa wykorzystano przestrzeń ładunkową – pozostawiając kabinę pasażerską w pierwotnej formie..

Samolot KC-8 nr 5401 z 54 ELTr.
KC-8 (5401() widoczna instalacja do tankowania przewodem sztywnym pod tylną częścią kadłuba.
Ten sam samolot na lotnisku – pod każdym skrzydłem znajduje się instalacja do tankowania przewodem giętkim.

54 Eskadra Lotnictwa Transportowego na początku listopada 2019 przeszła restrukturyzację – wcześniej (w okresie wiosna 2014 – październik 2019) była wyposażona w śmigłowce. Struktura i wyposażenie 54 Eskadry z lat 2014- październik 2019 przedstawiony jest poniżej.

Zadania eskadry:

 • transport śmigłowcowy ładunków na rzecz jednostek SP i WL, w tym nietypowych ładunków wielkogabarytowych
 • prace „dźwigowe” za pomocą śmigłowców
 • zapewnienie komunikacji pomiędzy jednostkami Sił Powietrznych
Struktura organizacyjna 54 ELTr
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny
 • Klucz logistyczny
 • 2 klucze śmigłowców transportowych (po 3 śmigłowce HC-5)
 • klucz śmigłowców transportowych (4 śmigłowce HC-6)
 • 2 klucze śmigłowców wielozadaniowych (po 4 śmigłowce HU-4)

Eskadra była wyposażona w śmigłowce transportowe HC-5, śmigłowce klasy „latający dźwig” typu HC-6 oraz śmigłowce wielozadaniowe HU-4. Łączna liczba śmigłowców w eskadrze wynosi 18 sztuk.

Śmigłowiec transportowy HC-5.
Śmigłowiec transportowy HC-6 – „latający dźwig”.
Śmigłowiec transportowy HC-6 z zamocowanym kontenerem (może być też w wersji kabiny pasażerskiej).
Śmigłowiec wielozadaniowy HU-4.