Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

71. Eskadra Patrolowo-Szturmowa (71 EPSz)


= samoloty AP-3A =

Eskadra jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • w czasie pokoju jest patrolowanie południowo-wschodniej granicy morskiej oraz zapobieganie naruszeniom granicy powietrznej (przez lekkie samoloty i śmigłowce) oraz morskiej,
  • w czasie wojny jednostka realizuje zadania bliskiego wsparcia wojsk lądowych oraz zwalczania śmigłowców i lekkich samolotów bojowych przeciwnika.

Eskadra wchodzi w skład 7 Skrzydła Myśliwsko-Szturmowego

Schemat organizacyjny 41 EPSz.
  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny (2 rezerwowe AP-3A)
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty AP-3A)

Eskadra jest wyposażona w lekkie samoloty bojowe typu AP-3A – są to maszyny przeznaczone do patrolowania i ataków na cele naziemne, które charakteryzują się dużą ekonomią patrolowania (lepszą niż samoloty odrzutowe i śmigłowce). Samoloty są też przeznaczone do pełnienia roli maszyn bliskiego wsparcia oraz ewentualnych działań przeciwpartyzanckich. Łącznie eskadra posiada 18 samolotów AP-3A (w tym 2 rezerwowe).

Samolot AP-3A z 71 EPSz nr 7108

W okresie od wiosny 2016 do listopada 2019 samoloty 71 Eskadry były użytkowane w jednolitym, ciemnozielonym malowaniu.

Samolot AP-3 z 71 EPSz (7101) – nieuzbrojony.