Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

81. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (81 ELT)


= samoloty F-12A =

Eskadra powstała dla działań na Anatolii i jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

 • patrolowanie i zwalczanie celów powietrznych,
 • niszczenie celów naziemnych bezpośrednio zagrażających wojskom lądowym,
 • niszczenie celów nawodnych.

Eskadra wchodzi w skład 8 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego


Schemat organizacyjny eskadry
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe F-12A)
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-12A)

Eskadra jest wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwskie typu F-12A. Jest to jedna z trzech odmian nowoczesnego samolotu bojowego wprowadzonego do służby w październiku 2019. F-12A jest maszyna przeznaczoną do operowania z baz lądowych, F-12B to samolot STOVL, a F-12C to samolot pokładowy przeznaczony do operowania z lotniskowców. Samoloty F-12 samoloty o wysokiej manewrowości oraz obniżonym skutecznym polem odbicia radarowego. W składzie eskadry jest 16 samolotów w kluczach bojowych oraz 2 maszyny rezerwowe umieszczone w kluczu technicznym.

Samolot F-12A z 81 ELT nr 8101
F-12A w fazie wznoszenia.
F-12A z zamontowanymi dodatkowymi podwieszeniami zewnętrznymi na pociski rakietowe powietrze-powietrze.
Samolot przenosi uzbrojenie w komorach kadłubowych co zmniejsza wydatnie pole odbicie radarowego.

W okresie od jesieni 2014 do jesieni 2016 eskadra była wyposażona w samoloty VTOL typu AV-4F – ze względu na słabą infrastrukturę lotniskową na terenie Anatolii.
Historyczna organizacja eskadry przedstawiona jest poniżej.

Struktura organizacyjna 81 ELT
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe AV-4F)
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty AV-4F)

Eskadra jest wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwsko-szturmowe AV-4. Samoloty AV-4F są maszynami pionowego startu i lądowania – jest to odmiana lądowa tego samolotu, która jest używana w Marynarce Wojennej na lekkim lotniskowcu ORB „Rewolucja Marcowa”, a znalazły zastosowanie na Anatolii jako maszyny lądowe z braku rozwiniętej tam sieci lotnisk. Łącznie eskadra dysponuje 18 samolotami AV-4F (w tym dwa rezerwowe znajdujące się w kluczu technicznym).

Samolot AV-4F z 81 ELT (8101).