Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

86. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (86 ELT)


= samoloty F-12B =

Eskadra powstała dla działań na Anatolii i jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

  • patrolowanie i zwalczanie celów powietrznych,
  • niszczenie celów naziemnych bezpośrednio zagrażających wojskom lądowym,
  • niszczenie celów nawodnych.

Eskadra wchodzi w skład 8 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

  • Dowództwo
  • Klucz dowodzenia
  • Klucz techniczny (2 rezerwowe F-12B)
  • Klucz logistyczny
  • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-12B)

Eskadra jest wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwskie STOVL typu F-12B. Jest to jedna z trzech odmian nowoczesnego samolotu bojowego wprowadzonego do służby w październiku 2019. F-12A jest maszyną przeznaczoną do operowania z baz lądowych, F-12B to samolot STOVL, a F-12C to samolot pokładowy przeznaczony do operowania z lotniskowców. Samoloty F-12 samoloty o wysokiej manewrowości oraz obniżonym skutecznym polem odbicia radarowego.

Uzupełnienie 8 Skrzydła Lotniczego o eskadry samolotów STOVL jest spowodowane rozległością Anatolii oraz mniejsza infrastrukturą lotniskową niż na Wyspie Bialeńskiej. W takiej sytuacji przydatnymi są również samoloty STOVL czyli samoloty, które potrzebują kilkudziesięciometrowego rozbiegu oraz mogą lądować pionowo.

W składzie eskadry jest 16 samolotów w kluczach bojowych oraz 2 maszyny rezerwowe umieszczone w kluczu technicznym.


Samolot F-12B z 86 ELT nr 8601
Samolot F-12B w konfiguracji do krótkiego startu – otwarta pokrywa wentylatora (daje dodatkową siłę wznoszenia), wlot powietrza….
…oraz skierowana w dół ruchoma dysza silnika.
Samolot przenosi uzbrojenie w komorach kadłubowych co zmniejsza wydatnie pole odbicie radarowego. Samolot w przeciwieństwie do F-12A nie jest wyposażony w stałe działko i przenosić je może w opływowym zasobniku pod kadłubem.