Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

61. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (61 ELT)


= samoloty F-2C =

Eskadra powstała dla działań na Anatolii i jest pododdziałem lotniczym przeznaczonym do wykonywania następujących zadań:

 • zwalczanie celów powietrznych i wywalczanie przewagi w powietrzu,
 • niszczenie celów naziemnych bezpośrednio zagrażających wojskom lądowym,
 • niszczenie celów naziemnych na zapleczu przeciwnika.

Eskadra wchodzi w skład 6 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Struktura organizacyjna 61 ELT
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe F-2C)
 • Klucz logistyczny
 • 4 klucze bojowe (po 4 samoloty F-2C)

Eskadra jest wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-2C.

W październiku 2019 samoloty F-2C/D zostały zmodernizowane poprzez wymianę części systemów oraz zmianę awioniki na nowocześniejszą – co zwiększyło możliwości samolotów tego typu.Samoloty otrzymały też nowe malowanie i nieco inne niż wcześniej oznakowanie – na stateczniku pionowym samoloty SZ RB mają teraz umieszczona flagę państwową. Jednocześnie nastąpiły zmiany organizacyjne w strukturach eskadry – w związku z utworzeniem piątych eskadr szkolno-bojowych w skrzydłach lotnictwa taktycznego, samoloty F-2D zostały wycofane z 61 ELT i przeniesione do 65 ESB. Obecnie 61 eskadra ma 18 samolotów typu F-2C (16 w kluczach bojowych oraz 2 rezerwowe w kluczu technicznym).

Samolot F-2C z 61 ELT nr 6101
Samolot F-2C z 61 ELT nr 6103 w locie, z zamontowanymi dodatkowymi zbiornikami koforemnymi.

Struktura i wyposażenie eskadry w okresie od jesieni 2014 do listopada 2019.

Struktura organizacyjna 61 ELT.
 • Dowództwo
 • Klucz dowodzenia
 • Klucz techniczny (2 rezerwowe F-2C)
 • Klucz logistyczny
 • 3 klucze bojowe (po 4 samoloty F-2C)
 • Klucz szkolno-bojowy (4 samoloty F-2D)

Eskadra była wyposażona w wielozadaniowe samoloty myśliwskie F-2C i D.

Samoloty F-2C są maszynami jednomiejscowymi, natomiast samoloty F-2D są dwumiejscowe i pełnią rolę maszyn szkolno-bojowych oraz rozpoznawczych (przydatny jest drugi członek załogi), ale przy zachowaniu pełnych możliwości bojowych (mają tylko nieco mniejszy zasięg). Łącznie eskadra dysponuje 14 samolotami F-2C (dwa rezerwowe znajdują się w kluczu technicznym) oraz 4 samolotami F-2D.

Samolot 61 ELT (6101) uzbrojony do długotrwałego patrolowania przeciw celom powietrznym.