Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Iwan Pietrow

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

Iwan Pietrow

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Były Prezydent Republiki Bialeńskiej (od 14 lutego do 14 października 2022). Marszałek Bialenii. Od wielu lat związany z Republiką Bialeńską. Wielokrotnie powoływany do rządów różnych bialeńskich prezydentów. Zasłużony działacz bialeńskiego życia politycznego.

Gala odznaczeniowa

Iwan Pietrow jest również Carem Brodrii – państwa stowarzyszonego z Republiką Bialeńską. Pełni także zarząd nad ziemiami jednego z brodryjskich regionów – Uhrainy.

Do listopada 2022 roku właściciel dwóch lenn – Anatolii Brodryjskiej oraz Imerii