Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ronon Dex

Emerytowany Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

Ronon Dex

Marszałek Wielki (w stanie spoczynku), twórca i były Dowódca Sił Zbrojnych oraz były Minister Infrastruktury i Przewodniczący Rady Republiki, były Prezydent Republiki Bialeńskiej (10 październik 2019 – 16 kwietnia 2020) oraz były Wiceprezydent (w kilku kadencjach prezydentów), który pełnił również inne funkcje państwowe. Następnie Prefekt Departmentu Lisewskiego i pełniący obowiązki Przewodniczącego Ludowego Komitetu Dżamahirji Bialeńskiej. W marcu 2022 roku zrzekł się obywatelstwa bialeńskiego. Obecnie mieszka w Palatynacie Leocji.

Gala odznaczeniowa

Ronon Dex prowadzi kilka przedsiębiorstw na terenie Republiki Bialeńskiej oraz jest posiadaczem Lenna Razorno, mając obecnie tytuł szlachecki Katechona. Jest również Burmistrzem Lisewa i Prefektem Departamentu Lisewskiego.

Herb szlachecki Ronona Dex

W stowarzyszonej Brodrii Ronon Dex jest Generałem-Gubernatorem Nan-Di – terytorium zależnego Brodrii, z dużą autonomią.